Zverejňovanie

Č. faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa
1/2018Kartotéková skriňa199,2 EUR 09-01-2018B2B Partner Bratislava
2/2018Odpadové drevo3513,6 EUR 09-01-2018VRADOR s.r.o.,Čečejovce
3/2018Čl. príspevok 20181400 EUR 09-01-2018MAS Bodva Moldava n/B
4/2018Lyžiarský kurz ZŠ Veľká Ida 2009 EUR 12-01-2018CK DELTA, Košice
5/2018Výmenný lyžiarský kurz720 EUR 12-01-2018CK DELTA, Košice
6/2018Výmenný lyžiarský kurz5491 EUR 12-01-2018CK DELTA, Košice
7/2018Dodávka hyg.potrieb93,6 EUR 12-01-2018ILLE Papier - Service SK
8/2018Exter.manažment - SANÁCIA SKLÁDKY2136 EUR 12-01-2018XENON s.r.o., Čičaorvce
9/2018Cestná posypová soľ174 EUR 17-01-2018SCO TRADE s.r.o., Košice
10/2018Notebook + príslušenstvo884,9 EUR 18-01-2018Datacoup s.r.o., Košice
11/2018Odpadové drevo3456 EUR 18-01-2018VRADOR s.r.o.,Čečejovce
12/2018Stravné lístky 2/20183207,2 EUR 29-01-2018DOXX - strav.lístky s.r.o., Žilina
13/2018Penájom priestorov500 EUR 29-01-2018Hotel Biela Medvedica s.r.o., Brezno
14/2018Vyúčtov.plynu46,45 EUR 29-01-2018SPP a.s., Bratislava
15/2018Vyúčtov.plynu2149,38 EUR 29-01-2018SPP a.s., Bratislava
16/2018Vyúčtov.plynu-1368,41 EUR 29-01-2018SPP a.s., Bratislava
17/2018Dodávka plynu1451 EUR 29-01-2018SPP a.s., Bratislava
18/2018Dodávka plynu91 EUR 29-01-2018SPP a.s., Bratislava
19/2018Dodávka plynu48 EUR 29-01-2018SPP a.s., Bratislava
20/2018Odvoz odpadu3056,78 EUR 29-01-2018KOSIT a.s., Košice
21/2018Vyúčtov.elektr.energie-51,96 EUR 29-01-2018VSE a.s., Košice
22/2018Vyúčtov.elektr.energie-245,8 EUR 29-01-2018VSE a.s., Košice
23/2018Vyúčtov.elektr.energie94,86 EUR 29-01-2018VSE a.s., Košice
24/2018Odchyt psa100 EUR 29-01-2018TD s.r.o., Košice
25/2018Odber kuch.odpadu28,8 EUR 29-01-2018INTA s.r.o., Trenčín
26/2018Aktualizácia programov16,8 EUR 29-01-2018Topset s.r.o., Stupava
27/2018Čistiace pomôcky90 EUR 29-01-2018BRISTON s.r.o., Sládkovičovo
28/2018Vyúčtov.elektr.energie3559,1 EUR 29-01-2018VSE a.s., Košice
29/2018Nákup toneru89,3 EUR 29-01-2018NEX Team s.r.o., Prešov
30/2018Nákup toneru89,3 EUR 29-01-2018NEX Team s.r.o., Prešov
31/2018Čistenie kanal. - kuchyňa OCÚ 164,04 EUR 29-01-2018KONTRAKT JMV s.r.o., Košice
32/2018Prečerpávanie vôd - SNJ384 EUR 29-01-2018KONTRAKT JMV s.r.o., Košice
33/2018Telef.služby239,82 EUR 29-01-2018ORANGE a.s., Bratislava
34/2018Poistenie majetku48,98 EUR 29-01-2018GENERALI poisťovňa a.s., Bratislava
35/2018Oprava strechy DS Gomboš2500 EUR 29-01-2018Gerčel s.r.o., Veľká Ida
36/2018Zákony 201839 EUR 29-01-2018Poradca s.r.o., Žilina
37/2018Telef.služby94,5 EUR 29-01-2018ORANGE a.s., Bratislava
38/2018Zimná údržba komunikácií356,4 EUR 29-01-2018Ing. Gabriel Szaniszló SHR, Veľká Ida
39/2018Demontáž vianoč.výzdoby716,16 EUR 29-01-2018K&K system s.r.o., Košice
40/2018Potraviny266,05 EUR 29-01-2018Gabriel Lukáč, Veľká Ida
41/2018Odpadové drevo1209,6 EUR 29-01-2018Vrador s.r.o., Čečejovce
42/2018OP - hromadný70,56 EUR 29-01-2018Gabriel Lukáč, Veľká Ida
43/2018Prečerpávanie vôd - SNJ576 EUR 29-01-2018KONTRAKT JMV, Košice
44/2018OP - hromadný399,84 EUR 29-01-2018Štefan Lukáč, Veľká Ida
45/2018Výkony práčovne13,32 EUR 29-01-2018U.S.Steel, Košice s.r.o.,
46/2018Prečerpávanie vôd - MŠ, OcÚ192 EUR 01-02-2018KONTRAKT JMV, Košice
47/2018Umelé kamenivo58,67 EUR 07-02-2018U.S.Steel, Košice s.r.o.,
48/2018OP - hromadný235,2 EUR 07-02-2018A.F.P. s.r.o., Veľká Ida
49/2018Prenájom kopírky47,16 EUR 07-02-2018Next TEAM s.r.o., Prešov
50/2018Prenájom kopírky13,42 EUR 07-02-2018Next TEAM s.r.o., Prešov
51/2018Dodávka plynu91 EUR 07-02-2018SPP a.s., Bratslava
52/2018Dodávka plynu48 EUR 07-02-2018SPP a.s., Bratslava
53/2018Dodávka plynu1451 EUR 07-02-2018SPP a.s., Bratslava
54/2018Advokátske služby360 EUR 07-02-2018JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov
55/2018Informačné brožúry195 EUR 07-02-2018UMP s.r.o., Košice
56/2018Služby k PC programom75 EUR 07-02-2018Mgr. Anton Polák, Tuhrina
57/2018Telef.služby132,12 EUR 07-02-2018Slovak telekom, Bratislava
58/2018Umelé kamenivo173 EUR 07-02-2018U.S.Steel, Košice s.r.o.,
59/2018Výkon funkcie technika PO48 EUR 07-02-2018Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce
60/2018Dodávka elektriny164 EUR 07-02-2018Východoslov.energetika a.s., Košice
61/2018Dodávka elektriny466 EUR 07-02-2018VSE a.s., Košice
62/2018Dodávka elektriny2414 EUR 07-02-2018VSE a.s., Košice
63/2018Odvoz kom. Odpadu2517,41 EUR 07-02-2018KOSIT EAST s.r.o., Kkošice
64/2018Odvoz kom. Odpadu2276,2 EUR 07-02-2018KOSIT EAST s.r.o., Kkošice
65/2018Tlačivá matrika 79,64 EUR 09-02-2018Centrum poligraf. služieb Bratislava
66/2018Potlač REFLEX. BÚND - MOPS96 EUR 09-02-2018MULTIPRINT s.r.o., Košice
67/2018Potraviny258,59 EUR 09-02-2018A.F.P. s.r.o., Veľká Ida