Zverejňovanie

Č. faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa
1/2017Vyúčtovanie stravných lístkov1605,58 EUR 02-01-2017DOXX stravné lístky, Žilina
2/2017Odvoz a likvid.odpadu360,24 EUR 10-01-2017U.S.S. KE, s.r.o., Košice
3/2017Telefonne služby315,67 EUR 11-01-2017Orange Slovensko, Bratislava
4/2017Lyžiarský výmenný pobyt - HU4987 EUR 10-01-2017Zita Hančáková / CK DELTA
5/2017Práv.služby360 EUR 10-01-2017JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov
6/2017Vložné2334,95 EUR 10-01-2017Obec Beniakovce spol.úrad KE
7/2017Prenájom kopírka13,44 EUR 10-01-2017Next Team Prešov
8/2017Prenájom kopírka47,16 EUR 10-01-2017Next Team Prešov
9/2017Refundácia mzdy94,77 EUR 10-01-2017U.S.Steel KE Košice
10/2017Vianočná výzdoba 1143,85 EUR 11-01-2017In kom s.r.o., Košice
11/2017Zasielanie info o dotáciach a grantoch32,86 EUR 18-01-2017SAMMET - info.syst.sam., Zlaté Moravce
12/2017Refundácia mzdy187,88 EUR 11-01-1900U.S.Steel KE Košice
13/2017Penalizácia13,34 EUR 17-01-1900VVS a.s., Košice
14/2017Kancel. Pomôcky700,8 EUR 16-01-1900Datacomp s.r.o., Košice
15/2017TSP - mobil31,04 EUR 13-01-1900Orange Slovensko, Bratislava
16/2017Nákup reziva5082 EUR 13-01-1900VRADOR s.r.o., Čečejovce
17/2017Nákup plast. Kontajnerov462 EUR 16-01-1900KATIS s.r.o., Košice
18/2017Odvoz velkokap. Kontajnera264 EUR 16-01-1900Pavol Kulik TP - kov, Veľká Ida
19/2017Elektr. Stravné lístky2080,06 EUR 16-01-1900EUREST s.r.o., Bratislava
20/2017Nákup reziva5840,64 EUR 16-01-1900VRADOR s.r.o., Čečejovce
21/2017Vložné staveb. činnosť730 EUR 17-01-1900Obec Beniakovce spol.úrad KE
22/2017Prečerpávanie vôd SNJ672 EUR 17-01-1900KONTRAKT JMV Košice
23/2017Vyúčtovanie el.energie453,14 EUR 17-01-2017VSE a.s., Košice
24/2017Vyúčtovanie el.energie193,76 EUR 17-01-2017VSE a.s., Košice
25/2017Vyúčtovanie el.energie60,22 EUR 18-01-2017VSE a.s., Košice
26/2017Vyúčtovanie el.energie-1234,5 EUR 18-01-2017VSE a.s., Košice
27/2017Vyúčtovanie plynu-93,65 EUR 18-01-2017SPP a.s., Bratislava
28/2017Dodávka plynu56 EUR 18-01-2017SPP a.s., Bratislava
29/2017Dodávka plynu162 EUR 18-01-2017SPP a.s., Bratislava
30/2017Vyúčtovanie-442,01 EUR 20-01-2018SPP a.s., Bratislava
31/2017Dodávka plynu1270 EUR 18-01-2017SPP a.s., Bratislava
32/2017Vyúčtovanie plynu-14727,3 EUR 18-01-2017SPP a.s., Bratislava
33/2017Vyúčtovanie el.energie42,02 EUR 18-01-2017VSE a.s., Košice
34/2017Odhrn snehu810 EUR 20-01-2017Ing. Gabriel Szaniszlo, Veľká Ida
35/2017Odvoz a likvid.odpadu689,88 EUR 21-01-2017KOSIT a.s., Košice
36/2017Prenájom škol. miestnosti580 EUR 30-01-2017Zuzana Herichová, Vyšná Boca
37/2017Vyúčtovanie stravných lístkov1665,94 EUR 30-01-2017DOXX stravné lístky, Žilina
38/2017Údržba krovinorezov 708 EUR 30-01-2017EASTGARDEN
39/2017Motorová píla - AČ980 EUR 30-01-2017Jozef Ruska, R.A.J., Veľká Ida
40/2017Telefonne služby314,62 EUR 31-01-2017Orange a.s., Bratislava
41/2017Poistenie majetku - zodp. za škodu48,98 EUR 31-01-2017Generálna poisť., Bratislava
42/2017Poplatok IT MODEM31,53 EUR 31-01-2017S - Teams s.r.o., Košice
43/2017Dovoz vody369 EUR 31-01-2017KONTRAKT JMV Košice
44/2017Demontáž vianoč.výzd.823,94 EUR 31-01-2017KSD systems, Košice
45/2017Demontáž vianoč.výzd.737,76 EUR 31-01-2017KSD systems, Košice
46/2017Odstraňovanie ľadu 2x16 BJ85,03 EUR 31-01-2017KSD systems, Košice
47/2017OP - hromadný47,04 EUR 31-01-2017Gabriel Lukáč, Veľká Ida
48/2017OP - hromadný540,96 EUR 31-01-2017Štefan Lukáč, Veľká Ida
49/2017Odbor publikácie39,1 EUR 31-01-2017Poradca s.r.o., Žilina
50/2017Telefonne služby85,14 EUR 31-01-2017O2 Slovakia, Bratislava
51/2017Oprava frézy117,6 EUR 03-02-2017EASTGARDEN, s.r.o., Čečehov
52/2017PC služby75 EUR 07-02-2017Mgr. Anton Polák, Tuhrina
53/2017Výkon práčovne21,65 EUR 07-02-2017U.S.Teel, Services s.r.o.,
54/2017Prenájom kopírky13,44 EUR 07-02-2017Next Team Prešov
55/2017Prenájom kopírky47,16 EUR 07-02-2017Next Team Prešov
56/2017Prenájom kopírky11,29 EUR 07-02-2017Next Team Prešov
57/2017Prenájom kopírky170,56 EUR 07-02-2017Next Team Prešov
58/2017Audit účtov. uzávierka400 EUR 07-02-2017Ing.Žigmund Szathmáry, Košice
59/2017Dodávka plynu56 EUR 07-02-2017SPP a.s., Bratislava
60/2017Dodávka plynu162 EUR 07-02-2017SPP a.s., Bratislava
61/2017Práv.služby360 EUR 07-02-2017JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov
62/2017Toalet.potreby69,6 EUR 07-02-2017ILLE s.r.o., Skalica
63/2017Dodávka plynu1270 EUR 07-02-2017SPP a.s., Bratislava
64/2017Sporák - kaštieľ kuchyňa3205,8 EUR 08-02-2017GASTROGALAXI, Prešov
65/2017Odber kuch. odpadu VŽB 19,2 EUR 08-02-2017INTA s.r.o. Trenčín
66/2017Kancel nábytok1340.40 EUR 08-02-2017B2B PARTNER Bratislava
67/2017Zimná údržba VK360 EUR 13-02-2017Pavol Kulik TP - kov, Veľká Ida
68/2017Telefonne služby130,06 EUR 13-02-2017Slovak Telekom, Bratislava
69/2017Nádoby na TKO 1100 L a 120 L1440 EUR 14-02-2017KATIS s.r.o., Košice
70/2017Vstup.lek.prehliadky55,3 EUR 14-02-2017Nemocnica KE- Šaca
71/2017Soc.pohreb199,13 EUR 14-02-2017Tobákoš a syn Veľká Ida
72/2017Tlačivá matrika24,14 EUR 14-02-2017Ing. Zsolt Marczibal, KONNECT Kr. Brod
73/2017Reklamné predmety116 EUR 14-02-2017Ján Grajzeľ, Košice
74/2017Tlačivá matrika82,53 EUR 14-02-2017Centrum polygrafických sluťieb BA
75/2017Hyg.potreby - ŠJ49,98 EUR 14-02-2017A.F.P. s.r.o., Veľká Ida
76/2017OP - hromadný188,16 EUR 14-02-2017A.F.P. s.r.o., Veľká Ida
77/2017Odvoz a likvid.odpadu2324,18 EUR 16-02-2017AVE VÝCHOD s.r.o., Košice
78/2017Nakladanie kom.odpadu420 EUR 14-02-2017Pavol Kulik TP - kov, Veľká Ida
79/2017Telefonne služby115,01 EUR 14-02-2017O2 Slovakia, Bratislava
80/2017Odchyt psov2500 EUR 16-02-2017TD s.r.o., Košice
81/2017Dodávka elektriny485,16 EUR 21-02-2017VSE a.s., Košice
82/2017Dodávka elektriny267,09 EUR 21-02-2017VSE a.s., Košice
83/2017Tanečné vystúpenie320 EUR 21-02-2017Milan Plačko Košice
84/2017Odhrňanie snehu162 EUR 22-02-2017Ing. Gabriel Szaniszlo, Veľká Ida
85/2017Znalecký posudok 2x16BJ827 EUR 22-02-2017Ing. Mária Dulovičová, Nižná Myšľa
86/2017Elektr. stravné lístky1971,28 EUR 21-02-2017COMPASS GROUP SLOVAKIA. S.r.o., Bratislava
87/2017Kancel. Nábytok445,2 EUR 24-02-2017B2B PARTNER Bratislava
88/2017Vyúčtovanie stravných lístkov2961,66 EUR 27-02-2017DOXX stravné lístky, Žilina
89/2017Odchyt psov2400 EUR 27-02-2017TD s.r.o., Košice
90/2017Tlačiar. služby 8,87 EUR 27-02-2017Slov.pošta, Banská Bystrica
91/2017Prečerpávanie vôd KOMUNIT. CENTRUM 192 EUR 27-02-2017KONTRAKT JMV, Košice
92/2017Informačné brožúry196 EUR 27-02-2017UMP SK s.r.o., Košice
93/2017Výkon funkcie PO40,72 EUR 27-02-2017Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce
94/2017Dodávka plynu 141,46 EUR 27-02-2017SPP a.s., Bratislava
95/2017Dodávka hyg.potrieb 72 EUR 27-02-2017ILLE-papier Service SK, Skalica
96/2017Refundácia mzdy187,12 EUR 27-02-2017U.S.Steel KE Košice
97/2017Poplatok IT MODEM31,53 EUR 27-02-2017S-Team s.r.o., košice
98/2017Prečerpávanie vôd576 EUR 27-02-2017KONTRAKT JMV, Košice
99/2017Dodávka elektriny2123 EUR 27-02-2017VSE a.s., Košice
100/2017Dodávka elektriny276 EUR 27-02-2017VSE a.s., Košice
101/2017Dodávka elektriny603 EUR 27-02-2017VSE a.s., Košice
102/2017Prečerpávanie vôd SNJ576 EUR 27-02-2017KONTRAKT JMV, Košice
103/2017OP - hromadný423,36 EUR 27-02-2017Štefan Lukáč, Veľká Ida
104/2017OP - hromadný117,6 EUR 27-02-2017Gabriel Lukáč, Veľká Ida
105/2017Súčiastka sporáka24 EUR 27-02-2017Branislav Dvoriščák, GASTRO GALAXI
106/2017Preprava osôb98,8 EUR 01-03-2017Obec Buzica, Buzica
107/2017Výkony práčovne24,14 EUR 01-03-2017U.S.Steel, Services s.r.o., Košice
108/2017Ubytovanie372,35 EUR 01-03-2017Hotel Slamený Dom M. Ida
109/2017Kassai Figyelő - časopis24 EUR 01-03-2017Hernád s.r.o.,Košice
110/2017Hyg.prostriedky14,14 EUR 01-03-2017Perfect Distribucion, Kočovce
111/2017Telefonne služby302,19 EUR 01-03-2017Orange a.s., Bratislava
112/2017Výmena vodomera74,95 EUR 01-03-2017VVS a.s., Košice
113/2017Údržba ZETOR503,23 EUR 01-03-2017M. Repčoková, AUTOOPRAV., V.Ida
114/2017Údržba ISUZU342,04 EUR 01-03-2017M. Repčoková, AUTOOPRAV., V.Ida
115/2017Dodávka plynu56 EUR 02-03-2017SPP a.s., Bratislava
116/2017Dodávka plynu162 EUR 02-03-2017SPP a.s., Bratislava
117/2017Dodávka plynu1270 EUR 02-03-2017SPP a.s., Bratislava
118/2018Advokátske služby360 EUR 06-03-2017JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov
119/2017OP - hromadný220,11 EUR 06-03-2017A.F.P., s.r.o. Veľká Ida
120/2017OP - hromadný282,22 EUR 06-03-2017A.F.P., s.r.o. Veľká Ida
121/2017Verejný prenos prostred. rozhlasu5 EUR 06-03-2017SLOVGRAM , BRATISLAVA
122/2017Verejný prenos prostred. rozhlasu38,5 EUR 06-03-2017SLOVGRAM , BRATISLAVA
123/2017Refundácia mzdy265,37 EUR 06-03-2017ZŠ Veľká Ida
124/2017Telefonne služby118,9 EUR 06-03-2017Slovak Telekom a.s., Bratislava
125/2017Telefonne služby74,35 EUR 09-03-2017O2 Slovakia, Bratislava
126/2017Obstaranie ÚPP a ÚPD800 EUR 09-03-2017Ing. Martin Hudec, Košice
127/2017Prenos dát162 EUR 09-03-2017LLOBATT s.r.o., Košice
128/2017Odpadové drevo - Rómska osada5932,8 EUR 09-03-2017VRADOR s.r.o., Čečejovce
129/2017Výkon funkcie PO90,72 EUR 09-03-2017Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce
130/2017Nájom kopírky 47,16 EUR 09-03-2017Next Team Prešov
131/2017Nájom kopírky 13,44 EUR 09-03-2017Next Team Prešov
132/2017Združ. poistenie 2Q318,49 EUR 09-03-2017Prvá komun.poisťovňa NITRA
133/2017Havarijné poistanie V4427,81 EUR 13-03-2017KOMUNÁLNA poisťovňa B. Bystrica
134/2017Verejné použitie hudob.diel20,4 EUR 13-03-2017SOZA Bratislava
135/2017Odber kuch. odpadu 28,8 EUR 13-03-2017INTA s.r.o. Trenčín
136/2017Práv.služby1012,04 EUR 13-03-2017JUDr. Danica Holováčová - AK Košice
137/2017Kancelársky materiál494,4 EUR 15-03-2017B2B PARTNER Bratislava
138/2017Prekladateľ.úkony99,6 EUR 15-03-2017PhDr. Mária Hlavács, Košice
139/2017Oprava poruchy kotol - náj.bbyty60 EUR 15-03-2017PLYNS s.r.o., Kostoľany n/H
140/2017Prevzdušnenie systému1120 EUR 23-03-2017Jozef Sviatko, Budimír
141/2017Odvoz a likvid.odpadu2555,55 EUR 20-03-2017KOSIT EAST, Košice
142/2017Čistenie kanalizácie SNJ1201,27 EUR 20-03-2017KONTRAKT JMV, Košice
143/2017Opravná FA-202,25 EUR 20-03-2017VSE a.s., Košice
144/2017Opravná FA7,66 EUR 20-03-2017VSE a.s. Košice
145/2017Opravná FA-74,36 EUR 20-03-2017VSE a.s. Košice
146/2017Poplatok za káblovú TV 31,53 EUR 20-03-2017S-Team, Košice
147/2017Opravná FA190,08 EUR 20-03-2017VSE a.s. Košice
148/2017Refundácia mzdy40,22 EUR 20-03-2017ZŠ V. Ida
149/2017Odborná literat. MŠ69,9 EUR 20-03-2017Raabe Slovensko s.r.o.,
150/2017Členské 3241,05 EUR 20-03-2017Združ.miest a obcí údolia Bodvy - Mokrance
151/2017Pripojenie na VO - NB189 EUR 22-03-2017VSD a.s. Košice
152/2017Tonery do tlačiarní 299,94 EUR 27-03-2017Jozef Mihók, COPYDATA SERVICE Košice
153/2017Vyúčtovanie stravných lístkov2317,82 EUR 29-03-2017DOXX stravné lístky, Žilina
154/2017Hračky MŠ623,7 EUR 29-03-2017EDUCAPLAY, Žilina
155/2017Dodávka vody 29-03-2017VVS a.s., Košice
156/2017Zámková dlažba5267,83 EUR 29-03-2017KARPATIA CAR, s.r.o.,
157/2017Zámková dlažba2769,34 EUR 29-03-2017KARPATIA CAR, s.r.o., Obišovce
158/2017Aktualizácia programu96,74 EUR 29-03-2017IVES KOŠICE, Košice
159/2017Dopravné značky95,36 EUR 29-03-2017ALEZÁR s.r.o., Košice
160/2017Zámková dlažba882 EUR 29-03-2017KARPATIA CAR, s.r.o., Obišovce
161/2017Odborná literatúra8,5 EUR 29-03-2017Poradca s.r.o., Žilina
162/2017Odborná poprad. a konzult. činnosť 600 EUR 29-03-2017ENERGIA plus s.r.o., Prešov
163/2017Umývačka riadu3183,47 EUR 29-03-2017GASTRO - GALAXI, Prešov
164/2017Telefonne služby303,15 EUR 29-03-2017ORANGE a.s., Bratislava
165/2017Napojenie sporákov519,6 EUR 29-03-2017KALA -ELMONT, Gombos
166/2017Montáž MR264,96 EUR 29-03-2017KALA -ELMONT, Gombos
167/2017Výmena hl. ističa - dielňa134,4 EUR 29-03-2017KALA -ELMONT, Gombos
168/2017Oprava verej.osvetlenia1049,04 EUR 29-03-2017KALA -ELMONT, Gombos
169/2017Umelé kamenivo174,95 EUR 29-03-2017U.S.Steel KE s.r.o., Košice
170/2017Stavebný materiál108,8 EUR 29-03-2017Dalibor Belušár DABE Košice - Šaca
171/2017Stavebný materiál695 EUR 29-03-2017Dalibor Belušár DABE Košice - Šaca
172/2017Stavebný materiál214,1 EUR 29-03-2017Dalibor Belušár DABE Košice - Šaca
173/2017OP - hromadný352,8 EUR 29-03-2017Štefan Lukáč, Veľká Ida
174/2017PROJEKT - rekonštrukcia šatní250 EUR 29-03-2017Ing. Ondrej Szaniszlo, Košice
175/2017Výkop.práce480 EUR 04-04-2017Pavol Kulik TP - kov, Veľká Ida
176/2017Údržba SNJ420 EUR 04-04-2017Gerčel s.r.o., Veľká Ida
177/2017Materiál plot MŠ632,9 EUR 04-04-2017KEMAX s.r.o., Košice
178/2017Toalet.potreby69,6 EUR 05-04-2017ILLE - Papier, service s.r.o., Skalica
179/2017OP - hromadný399,93 EUR 05-04-2017A.F.P. s.r.o., Veľká Ida
180/2017Veterin. úkuny60 EUR 07-04-2017MVDr. Dušan Soták, Košice
181/2017Elektr. stravné lístky5,77 EUR 21-04-2017 COMPASS GROUP Slovakia s.r.o., Bratislava
182/2017Odvoz a likvid.odpadu1088,16 EUR 21-04-2017KOSIT a.s., Košice
183/2017Projektová dokum.parkovisko350 EUR 11-04-2017INŽINIERI RUSKO, s.r.o., Košice
184/2017Čistenie kanalizácie 150,79 EUR 11-04-2017KONTRAKT JMV, Košice
185/2017Výkon funkcie technika BOZP90,72 EUR 11-04-2017Ing.Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce
186/2017Dodávka plynu56 EUR 11-04-2017SPP a.s., Bratislava
187/2017Dodávka plynu1270 EUR 11-04-2017SPP a.s., Bratislava
188/2017Dodávka plynu162 EUR 11-04-2017SPP a.s., Bratislava
189/2017Telefonne služby112,76 EUR 11-04-2017Slovak Telekom a.s., Bratislava
190/2017Advokátske služby360 EUR 11-04-2017JUDr. Tibor Sásfai Ruskov
191/2017Zneškodňovanie odpadov750 EUR 11-04-2017U.S.Steel Košice
192/2017Vypracovanie PD 1200 EUR 11-04-2017Ing. Lipták Jaroslav, Košice
193/2017Dubová a borovicová vláknina 4665,6 EUR 11-04-2017VRADOR s.r.o., Čečejovce
194/2017Vypracovanie PD1200 EUR 11-04-2017Ing. Ondrej Szaniszlo, Košice
195/2017Aktovka CLASSIC čierna/oranžová188,3 EUR 19-04-2017GRADA Slovakia, Bratislava
196/2017Refundácia mzdy280,68 EUR 18-04-2017U.S.Steel s.r.o., Košice
197/2017Poistenie zodp. za škodu102,57 EUR 18-04-2017ALIANZ - Slovenská poisťovňa a.s. KE
198/2017Výmena vodomera86,03 EUR 18-04-2017VVS a.s., Košice
199/2017Vyúčtov.faktúra el.-309,61 EUR 18-04-2017VSE a.s., Košice
200/2017Vyúčtov.faktúra el.-319,41 EUR 18-04-2017VSE a.s., Košice
201/2017Telefonne služby164,27 EUR 18-04-2017O2 Slovakia, Bratislava
202/2017Vodné a stočné10961,56 EUR 18-04-2017VVS a.s., Košice
203/2017Prenájom kopírky13,44 EUR 18-04-2017Next Team Prešov
204/2017Prenájom kopírky47,16 EUR 18-04-2017Next Team Prešov
205/2017Prenájom kopírky34,69 EUR 18-04-2017Next Team Prešov
206/2017Prenájom kopírky22,63 EUR 18-04-2017Next Team Prešov
207/2017Daň z nehnuteľ.25,7 EUR 18-04-2017Obec Perín - Chým
208/2017Poplatok IT MODEM31,53 EUR 18-04-2017S - Teams s.r.o., Košice
209/2017Odvoz a likvid. Odpadu2324,18 EUR 21-04-2017KOSIT EAST, Košice
210/2017Kancelársky nábytok196,8 EUR 21-04-2017B2B PARTNER Bratislava
211/2017Drevené darčekové predmety435 EUR 21-04-2017Dávid Uličný, Drewomil Víťaz
212/2017PD -oprava MK Záhradnícka V. Ida 1800 EUR 21-04-2017Ing. Lipták Jaroaslav, Košice
213/2017Výmena svietidiel pred kostolom303,91 EUR 21-04-2017KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida
214/2017Výrub stromov v obci442,8 EUR 21-04-2017KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida
215/2017Zapojenie varnej stoličky a umývačky riadu v kuch. OcÚ222,89 EUR 21-04-2017KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida
216/2017Odvoz a likvid. odpadu5952,18 EUR 24-04-2017KOSIT a.s., Košice
217/2017Vyúčtovanie stravných lístkov2695,2 EUR 26-04-2017DOXX stravné lístky Žilina
218/2017Parkovisko Ilosvai 3408 EUR 26-04-2017Ladialsv Kusnyír, Preín - Chým
219/2017Ubytovacie služby 588,4 EUR 26-04-2017Hotel Ferum Košice- Šaca
220/2017Čistenie kanalizácie SNJ10914,99 EUR 26-04-2017KONTRAKT JMV, Košice
221/2017Vypracovanie žiadosti o NFP950 EUR 26-04-2017DETECH s.r.o., Nové Mesto n/V
222/2017Aktualizácia programov739,8 EUR 26-04-2017TOPSET Solutions s.r.o., Stupava
223/2017Licencia - zverej. Cintorínov127,07 EUR 26-04-2017TOPSET Solutions s.r.o., Stupava
224/2017Sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY PLUS 9 EUR 26-04-2017KOMENSEY s.r.o., Košice
225/2017Kuchyňa OcÚ materiál prac.stroje60,84 EUR 26-04-2017B. Dvoriščák GASTRO - GALAXI
226/2017Výkony práčovne24,14 EUR 26-04-2017U.S.Steel s.r.o., Košice
227/2017Potraviny - večera - DELEGÁCIA38,29 EUR 26-04-2017A.F.P. s.r.o., Veľká Ida
228/2017Odber kuch.odpadu ŠJ28,8 EUR 26-04-2017INTA s.r.o. Trenčín
229/2017Soľ tabletovaná36 EUR 26-04-2017B. Dvoriščák GASTRO - GALAXI
230/2017Vyúčtovanie stravných lístkov1015,2 EUR 27-04-2017DOXX - Stavné lístky , splo. S.r.o., Žilina
231/2017Oprava ciest - PRI PARKU32640,1 EUR 02-05-2017DOMING s.r.o., kOšICE
232/2017OP - hromadný305,76 EUR 02-05-2017Štefan Lukáč, Veľká Ida
233/2017OP - hromadný376,31 EUR 02-05-2017A.F.P. s.r.o., Veľká Ida
234/2017Šatníková skriňa280 EUR 02-05-2017Viktor Majoroš, Košice
235/2017KD Gomboš - oprava vodovodu4980 EUR 02-05-2017VRADOR s.r.o., Čečejovce
236/2017PD - oprava komunikácie1900 EUR 02-05-2017Ing. Lipták Ján, Košice
237/2017Obedy - stretnutie deleg. cezhranič. spolupr.1120 EUR 02-05-2017Čarda s.r.o., Družstevná pri/H
238/2017Čistiace - prostriedky31,96 EUR 02-05-2017Perfect distrib. a.s., Kočovce
239/2017Telefonne služby396,78 EUR 02-05-2017ORANGE s.r.o., Bratislava
240/2017Oprava strechy kult. domu V. Ida 2280 EUR 05-05-2017Gerčel s.r.o., Veľká Ida
241/2017Odvoz a likv.odpadu163,5 EUR 05-05-2017U.S.S. - KE, Košice
242/2017Osobytný príjemca 47,04 EUR 09-05-2017Gabriel Lukáč, Veľká Ida
243/2017Grafické služby43,8 EUR 09-05-2017MULTIPRINT s.r.o., Košice
244/2017Kamenárske služby150 EUR 09-05-2017Tobákoš a syn, Veľká Ida
245/2017Refundácia mzdy126,91 EUR 09-05-2017ZŠ - Veľká Ida
246/2017Telefonne služby114,32 EUR 09-05-2017Slovak Telekom, Bratislava
247/2017Terénne a výkopové práce270 EUR 09-05-2017Vojtech Horváth, Veľká Ida
248/2017Čistiace - prostriedky137 EUR 09-05-2017Perfect Distribution a.s., organization
249/2017Program - Registratúra145,2 EUR 09-05-2017TOPSET SOLUTIONS s.r.o., Stupava
250/2017Výkon funkcie technika BOZP90,72 EUR 09-05-2017Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce
251/2017Prenájom kopírky17,95 EUR 09-05-2017Next Team s.r.o., Prešov
252/2017Prenájom kopírky 47,16 EUR 09-05-2017Next Team s.r.o., Prešov
253/2017Prenájom kopírky13,44 EUR 09-05-2017Next Team s.r.o., Prešov
254/2017Dodávka plynu162 EUR 09-05-2017SPP a.s., Bratislava
255/2017Dodávka plynu56 EUR 09-05-2017SPP a.s., Bratislava
256/2017Dodávka plynu1270 EUR 09-05-2017SPP a.s., Bratislava
257/2017Advokátske služby360 EUR 09-05-2017JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov
258/2017Poistenie majetku 47,05 EUR 09-05-2017Generálna poisť., Bratislava
259/2017Prepravné služby294 EUR 09-05-2017Minibuseuropa s.r.o., Družstevná p/H
260/2017Spracovanie žiadosti o dot.696 EUR 10-05-2017EUPROJECTS s.r.o., Košice
261/2017Odvoz a likvidácia odpadu 2324,18 EUR 15-05-2017KOSIT EAST, Košice
262/2017Poplatok IT MODEM31,53 EUR 15-05-2017S- TEAM s.r.o., Košice
263/2017Dodávka plynu169,9 EUR 15-05-2017SPP a.s., Bratislava
264/2017Dodávka elektriny1041 EUR 15-05-2017VSE a.s. Košice
265/2017Dodávka elektriny70 EUR 15-05-2017VSE a.s. Košice
266/2017Dodávka elektriny553,63 EUR 15-05-2017VSE a.s. Košice
267/2017Telefonne služby87,45 EUR 15-05-2017O2 Slovakia, Bratislava
268/2017Vyčistenie jazierka4940 EUR 15-05-2017IDOS s.r.o., Novačany
269/2017Úprava lôžka jazierka2320 EUR 15-05-2017IDOS s.r.o., Novačany
270/2017Poistenie prívesu13,88 EUR 15-05-2017KOMUNÁLNA poisťovňa B. Bystrica
271/2017Dodávka elektriny375 EUR 15-05-2017VSE a.s. Košice
272/2017Dodávka elektriny670,14 EUR 15-05-2017VSE a.s. Košice
273/2017Dodávka elektriny20 EUR 15-05-2017VSE a.s. Košice
274/2017Prečerpávanie vôd SNJ480 EUR 18-05-2017KONTRAKT JMV, Košice
275/2017Oprava prac. strojov321,78 EUR 18-05-2017EASTGARDEN s.r.o., ČEČEHOV
276/2017Oprava VK Záhrad.ulica36668,9 EUR 18-05-2017DOMING s.r.o., Košice
277/2017Dodávka um.kameniva888,74 EUR 18-05-2017U.S.Steel s.r.o., Košice
278/2017MŠ - ihrisko1595 EUR 18-05-2017Marián Kudla, Lietav.Lúčka
279/2017KC - pečať pre HSM103,2 EUR 18-05-2017DISIG a.s., Bratislava
280/2017Reklamný materiál 136 EUR 18-05-2017Ján Grajzeľ, Košice
281/2017Úrdržba CITROEN138,62 EUR 22-05-2017Mária Repčoková, Veľká Ida
282/2017Dodávka plynu136,44 EUR 22-05-2017SPP a.s., Bratislava
283/2017Záloha OPEL1000 EUR 22-05-2017SWAM s.r.o., Barca
284/2017Údržba vozidiel112,73 EUR 22-05-2017HR SERVIS a.s., Veľká Ida
285/2017Výkopové práce140 EUR 22-05-2017INKAT s.r.o., Veľká Ida
286/2017Výkopové práce160 EUR 22-05-2017INKAT s.r.o., Veľká Ida
287/2017Oprava komunik. Záhradnivká ulica40311,1 EUR 24-05-2017DOMING s.r.o., kOšICE
288/2017Oprava komunik. pri parku12257,9 EUR 24-05-2017DOMING s.r.o., Košice
289/2017Stavebný materiál439,74 EUR 24-05-2017D. Belušár, DABE KE
290/2017Stavebný materiál664 EUR 24-05-2017D. Belušár, DABE KE
291/2017Stavebný materiál475,2 EUR 24-05-2017D. Belušár, DABE KE
292/2017Umelé kamenivo68,22 EUR 25-05-2017U.S.Steel KE Košice
293/2017Odber kuch.odpadu ŠJ28,8 EUR 25-05-2017INTA s.r.o., Trenčín
294/2017Čerpanie - ŠF benefit.kupóny2115,54 EUR 25-05-2017LECHEQUE DENEUJER s.r.o.
295/2017Oprava pracovných nástrojov454,99 EUR 25-05-2017EASTGARDEN, Čečejovce
296/2017Plastové okná a dvere - ZDRAVOTNÉ STREDISKKO3530,57 EUR 25-05-2017Ing. Valentín Kurečko, Solid Invest
297/2017Výkony práčovne21,92 EUR 25-05-2017U.S.Steel SERVICES s.r.o., Košice
298/2017Vyúčtovanie stravných lístkov3879,2 EUR 29-05-2017DOXX stravné lístky, Žilina
299/2017Záloha na služobný automobil 6486,5 EUR 29-05-2017SWAM s.r.o., Barca
300/2017PD - Bleskozvod KOMUNITNÉ CENTRUM300 EUR 30-05-2017SINPRO s.r.o., Košice
301/2017Sada dresov258,9 EUR 30-05-2017MUNDIAL s.r.o., Košice
302/2017Telefonne služby294,8 EUR 30-05-2017Orange a.s., Bratislava
303/2017Prečerpávanie vôd SNJ576 EUR 30-05-2017KONTRAKT JMV, Košice
304/2017Inštal. program. verzií146 EUR 30-05-2017LLORANT s.r.o., Košice
305/2017Oprava komunikácie - Parková51194,46 EUR 30-05-2017DOMING s.r.o., Košice
306/2017Dodávka plynu142,97 EUR 30-05-2017SPP a.s., Bratislava
307/2017Dodávka plynu391,01 EUR 30-05-2017SPP a.s., Bratislava
308/2017Hyg. Potreby69,6 EUR 30-05-2017ILLE s.r.o., Skalica
309/2017OP - hromadný423,36 EUR 30-05-2017Štefan Lukáč, Veľká Ida
310/2017Sprac.poplatok - leasing.zmluvy923,34 EUR 30-05-2017ČSOB Leasing, Bratislava
311/2017Nákup os.vozidla - OPEL24955,01 EUR 30-05-2017SWAN servis s.r.o., KE - Barca
312/2017OP - hromadný305,75 EUR 30-05-2017A.F.P. s.r.o., Veľká Ida
313/2017Tonery do tlačiarní 171,71 EUR 30-05-2017Jozef Mihók Copy data service, Košice
314/2017Parkovisko ŠKO7520 EUR 30-05-2017Ladislav Kusnyír s.r.o., Perín Chym
315/2017Odvoz a likvidácia odpadu 2812,06 EUR 08-06-2017Kosit a.s., Košice
316/2017Kontajner 1100l+ KUKA nádoby 10ks414 EUR 08-06-2017KATIS s.r.o., Košice
317/2017Odvoz a likvidácia odpadu 2324,18 EUR 09-06-2017Kosit EAST s.r.o., Košice
318/2017Plachtový BANNER 2ks, 6x1m196,8 EUR 08-06-2017RES Promotion s.r.o., Košice
319/2017Činnosť stavebný dozor1300 EUR 06-06-2017Ing. Ondrej Szaniszlo, Košice
320/2017Odznak s erbom178 EUR 06-06-2017Ján Grajzeľ, Košice
321/2017MŠ - časopisy10,8 EUR 06-06-2017Slov.pošta a.s., Banská Bystrica
322/2017Odborná literatúra11,2 EUR 06-06-2017PORADCA s.r.o., Žiilina
323/2017Dodávka elektriny70 EUR 06-06-2017VSE a.s., Košice
324/2017Prenájom kopírky17,35 EUR 06-06-2017Next Team s.r.o., Prešov
325/2017Prenájom kopírky12,88 EUR 06-06-2017Next Team s.r.o., Prešov
326/2017Prenájom kopírky13,44 EUR 06-06-2017Next Team s.r.o., Prešov
327/2017Prenájom kopírky47,16 EUR 06-06-2017Next Team s.r.o., Prešov
328/2017Združ. poistenie III. Q318,49 EUR 06-06-2017Prvá komun.poisťovňa NITRA
329/2017Zámková dlažba3554,94 EUR 06-06-2017KARPATIA CAR s.r.o., Obišovce
330/2017Dodávka plynu1270 EUR 06-06-2017SPP a.s., Bratislava
331/2017Dodávka plynu56 EUR 06-06-2017SPP a.s., Bratislava
332/2017Dodávka plynu162 EUR 06-06-2017SPP a.s., Bratislava
333/2017Umelé kamenivo202,01 EUR 06-06-2017U.S.Steel a.s., Košice
334/2017Zneškodňovanie odpadov137,94 EUR 06-06-2017U.S.Steel a.s., Košice
335/2017Advokátske služby360 EUR 06-06-2017JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov
336/2017Umelé kamenivo51,48 EUR 06-06-2017U.S.Steel KE s.r.o., Košice
337/2017Oprava komunikácie - Štadiónova72132 EUR 06-06-2017DOMING s.r.o., Košice
338/2017Vypracovanie PD oprava komunikácie Štadiónova1700 EUR 12-06-2017Ing. Lipták Jaroslav, Košice
339/2017Oprava komunikácie Parková32277,54 EUR 15-06-2017DOMING s.r.o., Košice
340/2017Parkovisko Katolický kostol5905,6 EUR 15-06-2017Veronika Lukáčová Cestice
341/2017Terénne a výkopové práce864 EUR 15-06-2017Pavol Kulik TP - KOV, Veľká Ida
342/2017Terénne a výkopové práce432 EUR 15-06-2017Pavol Kulik TP - KOV, Veľká Ida
343/2017Vývoz vekokap.kontajnerov240 EUR 15-06-2017Pavol Kulik TP - KOV, Veľká Ida
344/2017Terénne a výkopové práce456 EUR 15-06-2017Pavol Kulik TP - KOV, Veľká Ida
345/2017Údržba SNJ680 EUR 15-06-2017Gerčel s.r.o., Veľká Ida
346/2017Odvoz komunál. odpadu331,87 EUR 15-06-2017Kosit EAST s.r.o., Košice
347/2017Kúpa pozemku podľa rozhodnutia OZ9940 EUR 15-06-2017VSP Financie s.r.o., Košice
348/2017Výkon funkcie technika BOZP90,72 EUR 15-06-2017Ing. Gabriel Szabó Bartko Čečejovce
349/2017Poplatok IT MODEM31,53 EUR 15-06-2017S- TEAM s.r.o., Košice
350/2017Školská agenda MŠ58 EUR 15-06-2017Ševt a.s., Bratislava
351/2017Telefonne služby85,92 EUR 15-06-2017O2 Slovakia, Bratislava
352/2017Dodávka elektriny513,57 EUR 15-06-2017VSE a.s. Košice
353/2017Dodávka elektriny572,23 EUR 15-06-2017VSE a.s. Košice
354/2017Reklamný materiál 230,49 EUR 15-06-2017Nationa Pen, Bratislava
355/2017Prečerpávanie vôd SNJ864 EUR 15-06-2017KONTRAKT JMV, Košice
356/2017Umelé kamenivo202,4 EUR 16-06-2017U.S.Steel, s.r.o., Košice
357/2017Vyúčtovanie 10.3.2017-6.6.2017 16-06-2017VVS a.s., Košice
358/2017Sprac.žiadosti o NFP v rámci výzvy OPLZ - PO5-2017-1780 EUR 16-06-2017EU projects s.r.o., Košice
359/2017Veterin. úkuny60 EUR 16-06-2017MVDr. Dušan Soták, Košice
360/2017Veterin. úkuny60 EUR 17-06-2017MVDr. Dušan Soták, Košice
361/2017Dodávka plynu198,41 EUR 17-06-2017SPP a.s., Bratislava
362/2017Projektová dokumentácia430 EUR 20-06-2017INŽINIERI RUSKO, s.r.o., Košice
363/2017Knihy do knižnice41,5 EUR 21-06-2017Vítězlav Fischer, Kokošovce
364/2017Skartovačka50,4 EUR 22-06-2017Datacomp s.r.o., Košice
365/2017Oprava NOTEBOOKU99 EUR 22-06-2017Datacomp s.r.o., Košice
366/2017Pletivo 25m811,25 EUR 22-06-2017Stanislav Leška - KOVOTROBA
367/2017Plagát - výstava psov57,6 EUR 22-06-2017MULTIPRINT s.r.o., Košice
368/2017Vyúčtovanie stravných lístkov4487,2 EUR 29-06-2017DOXX Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina
369/2017Čistiace prostriedky137,3 EUR 30-06-2017Perfect Distribition a.s., Kočovce
370/2017Čistiace prostriedky26,05 EUR 30-06-2017Perfect Distribition a.s., Kočovce
371/2017Telefonne služby120,38 EUR 03-07-2017Slovak Telekom a.s., Bratislava
372/2017Telefonne služby121,32 EUR 03-07-2017Slovak Telekom a.s., Bratislava
373/2017Telefonne služby249,19 EUR 03-07-2017Orange a.s., Bratislava
374/2017Oprava kosačiek208,21 EUR 03-07-2017EASTGARDEN s.r.o., ČEČEHOV
375/2017Oprava kosačiek 117,6 EUR 03-07-2017EASTGARDEN s.r.o., ČEČEHOV
376/2017Prečerpávanie vôd SNJ384 EUR 03-07-2017KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice
377/2017Výroba magnetiek680 EUR 03-07-2017Ján Grajzeľ, Košice
378/2017Zámková dlažba - parkovisko3046,32 EUR 03-07-2017KARPATIA CAR s.r.o., Obišovce
379/2017Umelé kamenivo104,41 EUR 03-07-2017U.S.Stee s.r.o., Košice
380/2017Výkony práčovne22,48 EUR 03-07-2017U.S.Steel Services s.r.o., Košice
381/2017Prečerpávanie vôd 384 EUR 03-07-2017KONTRAKT JMV, Košice
382/2017Čistiace prostriedky14,86 EUR 03-07-2017Perfect Distribition a.s., Kočovce
383/2017Obedy pomoc. pracov. - GOGFEST578,41 EUR 03-07-2017A.F.P. s.r.o., Veľká Ida
384/2017Odber kuch. odpadu ŠJ38,4 EUR 03-07-2017INTA s.r.o., Trenčín
385/2017Vodoinštal.práce2335,1 EUR 03-07-2017Jozef Sviatko, Budimír
386/2017Terenne a zemné úpravy612 EUR 03-07-2017Vojtech Horváth, Veľká Ida
387/2017Oprava kotla ŠJ149,28 EUR 03-07-2017KALA- ELMONT Veľká Ida
388/2017Oprava osvetlenia v parku533,04 EUR 03-07-2017KALA- ELMONT Veľká Ida
389/2017Výmena poistky - čerpadlo vody291,38 EUR 03-07-2017KALA- ELMONT Veľká Ida
390/2017Smaltované domové čísla55,1 EUR 03-07-2017Smaltovňa Holíč s.r.o.,
391/2017Zneškodňovanie odpadov50,69 EUR 03-07-2017U.S.Steel KE Košice
392/2017Právne služby 360 EUR 03-07-2017JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov
393/2017Účinkovanie DH Nováčanka480 EUR 03-07-2017MDH Nováčanka, Košice
394/2017Oprava - ISUZU186,62 EUR 03-07-2017Mária Repčoková, AUREP
395/2017Pokládka dlažby1500 EUR 03-07-2017Designstudio, Mokrance
396/2017Čistiace prostriedky34,31 EUR 18-07-2017Perfect Distribution, Kočovce
367/2017Oprava kosačiek191,88 EUR 18-07-2017EASTGARDEN s.r.o., ČEČEHOV
398/2017Dodávka elektriny70 EUR 18-07-2017VSE a.s., Košice
399/2017Dodávka plynu1270 EUR 18-07-2017SPP a.s. Košice
400/2017Dodávka plynu56 EUR 18-07-2017SPP a.s. Košice
401/2017Dodávka plynu162 EUR 18-07-2017SPP a.s. Košice
402/2017Rozpočet ku projekt.-vyprac.120 EUR 18-07-2017Inžinieri Rusko s.r.o., Košice
403/2017Projekt.dokum.-parkovisko350 EUR 18-07-2017Inžinieri Rusko s.r.o., Košice
404/2017Údržba CITROEN147,04 EUR 18-07-2017HR servis s.r.o., Veľká Ida
405/2017Výkon funkcie technika BOZP90 EUR 18-07-2017Ing. Gabriel Szabó Bartko Čečejovce
406/2017Refundácia mzdy288,23 EUR 18-07-2017U.S.Steel KE s.r.o., Košice
407/2017Refundácia mzdy89,17 EUR 18-07-2017U.S.Steel KE s.r.o., Košice
408/2017Prenájom kopírky 13,44 EUR 18-07-2017Next Team s.r.o., Prešov
409/2017Prenájom kopírky 47,16 EUR 18-07-2017Next Team s.r.o., Prešov
410/2017Odvoz a likvidácia odpadu 1581,22 EUR 18-07-2017Kosit a.s. Košice
411/2017Prenájom kopírky13,92 EUR 18-07-2017Next Team s.r.o., Prešov
412/2017OP - hromadný376,31 EUR 18-07-2017A.F.P. s.r.o, Veľká Ida
413/2017Oprava chladničky 38 EUR 18-07-2017Kiss Ondrej, Košice - Šaca
414/2017Toalet kabina - požič.804 EUR 18-07-2017TOI TOI DIXI Bratislava
415/2017Osobit.príjemca23,52 EUR 18-07-2017Gabriel Lukáč, Veľká Ida
416/2017Osobit.príjemca47,04 EUR 18-07-2017Gabriel Lukáč, Veľká Ida
417/2017Osobit.príjemca352,8 EUR 18-07-2017Štefan Lukáč, Veľká Ida
418/2017Stavebný materiál OcÚ 543,23 EUR 18-07-2017Dalobor Belušár DABE košice . Šaca
419/2017Stavebný materiál MOBILNÉ DOMY127,4 EUR 18-07-2017Dalibor Belušár DABE Košice - Šaca
420/2017Činnosť stavebný dozoru za jún - KOMUNIKÁCIE1300 EUR 18-07-2017Ing. Ondrej Szaniszlo, Košice
421/2017Dodávka vody 10447,51 EUR 18-07-2017VVS a.s., Košice
422/2017Vypracovanie projekt.dok.840 EUR 18-07-2017PRORESING s.r.o., Košice
423/2017Tlač plagátov134,4 EUR 18-07-2017MULTIPRINT s.r.o., Košice
424/2017Dodávka plynu186,78 EUR 19-07-2017SPP a.s. Bratislava
425/2017Poplatok IT MODEM31,53 EUR 19-07-2017S-Team s.r.o., Košice
426/2017KONTAJNER 7 m35388 EUR 19-07-2017UNIKOV NITRA, s.r.o., Nitra
427/2017Odborná porad.a konzultač.činnosť2400 EUR 19-07-2017ENERGIA PLUS s.r.o.,
428/2017Projekt.dok.MŠ5880 EUR 19-07-2017Ing. Pavol Flotta,Bardejov
429/2017Realizácia verej.obstar.1800 EUR 19-07-2017ULTIMA RATIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš
430/2017Náplne do tlačiarne203,5 EUR 19-07-2017Jozef Mihók, COPY DATA SERVICE, KE
431/2017Umelecké dielo1307 EUR 20-07-2017Péterfi Katalin, Dombóvár
432/2017Odvoz a likvidácia odpadu 1515,39 EUR 24-07-2017KOSIT a.s., Košice
433/2017Odvoz komunál. odpadu2324,18 EUR 25-07-2017KOSIT EAST s.r.o., Košice
434/2017Slávnostný obed 10.výročie festivalu Ilosvai605 EUR 20-07-2017Čarda s.r.o., Družstevná pri/H
435/2017Telefónne účty80,56 EUR 20-07-2017O2 Slovakia, Bratislava
436/2017Dodávka elektriny479,87 EUR 20-07-2017VSE a.s., Košice
437/2017Prenájom doprav.znač.24 EUR 25-07-2017ALEZAR s.r.o., Košice
438/2017Futbal. ceny - športový deň90,36 EUR 25-07-2017Martim Adamčik - MAAD Košice
439/2017Vypracovanie žiadosti o NFP1140 EUR 25-07-2017Support & Consuting s.r.o., Trenčín
440/2017Atrakcie - športový deň1090 EUR 25-07-2017TRAMTÁRIA s.r.o., Košice
441/2017Montáž reklamných plagátov166,8 EUR 25-07-2017KALA - ELMONT, Veľká Ida
442/2017Vypracovanie projektovej dokumentácie1782 EUR 25-07-2017Ing. Pavol Fotta, Bardejov
443/2017Odber kuch. Odpadu38,4 EUR 25-07-2017INTA s.r.o., Trenčín
444/2017Umelé kamenivo160,67 EUR 25-07-2017U.S.Steel s.r.o., košice
445/2017Výkon práčovne23,51 EUR 25-07-2017U.S.Steel services s.r.o., Košice
446/2017Vložné - 1. 1/2 ROK 2017795 EUR 25-07-2017Obec Beniakovce Košice
447/2017Mimoriadny čl. príspevok500 EUR 25-07-2017Miestna akčná skupina BODVA, Moldava n/B
448/2017Volžné 2/20172308,94 EUR 25-07-2017Obec Beniakovce Košice
449/2017Prečerpávanie vôd192 EUR 25-07-2017KOTRAKT JMV Košice
450/2017Dodávka elektriny480,18 EUR 25-07-2017VSE a.s., Košice
451/2017Dodávka hyg. potrieb69,6 EUR 26-07-2017ILLE - Papier Service SK Skalica
452/2017Konzultačná činnosť2400 EUR 26-07-2017Energia pluss s.r.o., Prešov
453/2017Vyúčtovanie stravných lístkov4599,2 EUR 27-07-2017DOXX - Stavné lístky , splo. S.r.o., Žilina
454/2017Montáž hromozvodu na budove KC1596 EUR 26-07-2017KALA ELMONT, Veľká Ida
455/2017Umelé kamenivo551,53 EUR 26-07-2017U.S.Steel, Košice
456/2017OP - hromadný305,76 EUR 02-08-2017A.F.P., Veľká Ida
457/2017Oprava kosačky41,29 EUR 02-08-2017EASTGARDEN s.r.o., Čečehov
458/2017Dodávka plynu1270 EUR 08-08-2017SPP a.s., Bratislava
459/2017Dodávka plynu56 EUR 08-08-2017SPP a.s., Bratislava
460/2017Dodávka plynu162 EUR 08-08-2017SPP a.s., Bratislava
461/2017Dodávka elektriny483 EUR 09-08-2017VSE a.s., Košice
462/2017Dodávka elektriny1582 EUR 09-08-2017VSE a.s., Košice
463/2017Dodávka elektriny134 EUR 09-08-2017VSE a.s., Košice
464/2017Dodávka elektriny70 EUR 09-08-2017VSE a.s., Košice
465/2017ŠKO - bojler montáž486 EUR 09-08-2017KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida
466/2017Telefonne služby607,58 EUR 09-08-2017Orange a.s., Bratislava
467/2017Dodávka elektriny492,02 EUR 15-08-2017VSE a.s., Košice
468/2017Dodávka elektriny600,84 EUR 15-08-2017VSE a.s., Košice
469/2017Telefonne služby113,41 EUR 15-08-2017Slovak TELEKOM, a.s., Bratislava
470/2017DOMÉNA a WEBHOSTING62,4 EUR 15-08-2017WBX, s.r.o., Košice
471/2017Telefonne služby83,99 EUR 15-08-2017O2 Slovakia, Bratislava
472/2017Refundácia mzdy156,54 EUR 22-08-2017MV SR Bratislava
473/2017Prečerpávanie vôd SNJ576 EUR 22-08-2017KONTRAKT JMV Košice
474/2017Prečerpávanie vôd672 EUR 22-08-2017KONTRAKT JMV Košice
457/2017Vypracovanie energet. auditu2652 EUR 22-08-2017delphia s.r.o., Bratislava
476/2017Žiadosť o NFP - Biol. odpad1000 EUR 22-08-2017AS ASEKO Veľaty
477/2017Stavebné práce1146 EUR 22-08-2017Ladislav Kusnyír, Perín
478/2017Činnosť stavebného dozoru1300 EUR 22-08-2017Ing. Ondrej Szaniszlo, Košice
479/2017Vypracovanie projektu CIGÁNYVÁR600 EUR 22-08-2017Region.rozvoj. Agentúra Šírava Pozdišovce
480/2017Oprava FABIA456,88 EUR 22-08-2017WD SERVIS s.r.o., Košice
481/2017Oprava ISUZU421,58 EUR 22-08-2017WD SERVIS s.r.o., Košice
482/2017Zneškodňovanie odpadov1784,91 EUR 22-08-2017KOSIT a.s., Košice
483/2017Šprotový deň - potraviny580 EUR 22-08-2017Veronika Lukáčová Cestice
484/2017Prečerpávanie vôd SNJ384 EUR 22-08-2017KONTRAKT JMV Košice
485/2017Oprava VO762,58 EUR 22-08-2017KALA - ELMONT, Veľká Ida
486/2017Vyúčtovanie stravných lístkov4187,2 EUR 23-08-2017DOXX - Stavné lístky , splo. S.r.o., Žilina
487/2017OP - hromadný70,56 EUR 24-08-2017Gabriel Lukáč V. Ida
488/2017Doplatok ITM MODEM31,53 EUR 24-08-2017S - Team s.r.o., Košice
489/2017OP - hromadný352,8 EUR 24-08-2017Štefan Lukáč, Veľká Ida
490/2017Refundácia mzdy182,34 EUR 24-08-2017U.S.Steel, Košice
491/2017Zneškodňovanie odpadov121,68 EUR 24-08-2017U.S.Steel Košice
492/2017Prenájom kopírky13,44 EUR 24-08-2017Next Team s.r.o., Prešov
493/2017Prenájom kopírky47,16 EUR 24-08-2017Next Team s.r.o., Prešov
494/2017Prenájom kopírky17,42 EUR 24-08-2017Next Team s.r.o., Prešov
495/2017Výkon funkcie technika PO90 EUR 24-08-2017Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce
496/2017Advokátske služby360 EUR 24-08-2017JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov
497/2017Hyg. potreby24 EUR 24-08-2017ILLE s.r.o., Skalica
498/2017Výkon práčovne14,48 EUR 24-08-2017U.S.Steel services s.r.o., Košice
499/2017ŠKO - oprava zábradlia120 EUR 24-08-2017Róbert Kocúr, Veľká Ida
500/2017Zváracie práce240 EUR 24-08-2017Róbert Kocúr, Veľká Ida
501/2017Oprava kosačiek226,5 EUR 24-08-2017EASTGARDEN, Čečehov
502/2017Ochranné sklo mobil9,99 EUR 24-08-2017ORANGE a.s., Bratislava
503/2017Oprava mrazničky DS540 EUR 24-08-2017Kiss Ondrej, Košice- Šaca
504/2017Pohrebné služby189,7 EUR 24-08-2017Tobákoš a syn s.r.o., V. Ida
505/2017Úrazové poistenie MŠ110,7 EUR 24-08-2017Generali poisťovňa
506/2017OP - hromadný235,2 EUR 24-08-2017A.F.P. s.r.o., Veľká Ida
507/2017Odvoz komunál. odpadu2656,06 EUR 24-08-2017KOSIT EAST Košice
508/2017Tlač letákov50,4 EUR 30-08-2017MULTIPRINT s.r.o., Košice
509/2017Online - Odborná literatúra239,16 EUR 05-09-2017Verlag Dashofer, Bratislava
510/2017Telefonne služby115,34 EUR 05-09-2017Slovak Telekom, Bratislava
511/2017Servis - program ÚČ81,6 EUR 05-09-2017LLORANT s.r.o., Kosice
512/2017Prenájom kopírky47,16 EUR 13-09-2017Next Team s.r.o., Košice
513/2017Prenájom kopírky13,44 EUR 13-09-2017Next Team s.r.o., Košice
514/2017Dodávka elektriny70 EUR 13-09-2017VSE a.s., Košice
515/2017Telefonne služby321,14 EUR 13-09-2017ORANGE a.s., Bratislava
516/2017Dodávka plynu162 EUR 13-09-2017SPP a.s., Bratislava
517/2017Dodávka plynu56 EUR 13-09-2017SPP a.s., Bratislava
518/2017Prepravné služby467,88 EUR 13-09-2017Minibuseuropa s.r.o., Družstevná
519/2017Zneškodňovanie odpadov106,68 EUR 13-09-2017U.S.Steel Košice s.r.o., Košice
520/2017Dodávka plynu1270 EUR 13-09-2017SPP a.s., Bratislava
521/2017Umelé kamenivo444,47 EUR 13-09-2017U.S.Steel Košice s.r.o., Košice
522/2017Výkon funkcie technika PO90,72 EUR 13-09-2017Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce
523/2017Advokátske služby360 EUR 13-09-2017JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov
524/2017Dodávka zámkovej dlažby375,54 EUR 13-09-2017CARPATIA CAR s.r.o., Obišovce
525/2017Zapojenie rozhlasu pri 2x16 BJ469,42 EUR 13-09-2017KALA - ELMONT s.r.o., Gomboš
526/2017Refundácia mzdy182,34 EUR 13-09-2017U.S.Steel Košice s.r.o., Košice
527/2017OP - hromadný423,36 EUR 13-09-2017Štefan Lukáč, Veľká Ida
528/2017Dodávka skrine240 EUR 13-09-2017Viktor Majoroš, Košice
529/2017Poistné84 EUR 13-09-2017D.A.S., Bratislava
530/2017Telefonne služby288,39 EUR 19-09-2017O2 Slovakia, Bratislava
531/2017Dodávka elektriny558,79 EUR 19-09-2017VSE a.s., Košice
532/2017Dodávka elektriny503,22 EUR 19-09-2017VSE a.s., Košice
533/2017Refundácia mzdy221,18 EUR 19-09-2017ZŠ Veľká Ida
534/2017Odvoz komunálného odpadu2490,12 EUR 19-09-2017KOSIT EAST s.r.o., Košice
535/2017Združ. poistenie 4Q318,49 EUR 19-09-2017Prvá komun.poisťovňa NITRA
536/2017Prečerp.vôd SNJ480 EUR 19-09-2017KONTRAKT JMV Košice
537/2017Dodávka hyg. potrieb78 EUR 19-09-2017ILLE s.r.o., Skalica
538/2017Čistiace prostriedky MŠ233 EUR 19-09-2017Perfect Distribucion, Kočovce
539/2017Čistiace prostriedky OcÚ244,87 EUR 19-09-2017Perfect Distribucion, Kočovce
540/2017Výkopové práce180 EUR 19-09-2017INKAT s.r.o., Veľká Ida
541/2017Nákup materiálu 134,9 EUR 19-09-2017DABE Košice - Šaca
542/2017Dodávka materiálu - parkovisko926,75 EUR 19-09-2017DABE Košice - Šaca
543/2017Dodávka materiálu - OcÚ192,67 EUR 19-09-2017DABE Košice - šaca
544/2017Odvoz odpadu2742,69 EUR 19-09-2017Kosit a.s., Košice
545/2017Prepl.odbor.časopisu98 EUR 22-09-2017Wolter kluwer s.r.o., Bratislava
546/2017Súčiastky - drvič konárov 341,34 EUR 22-09-2017Bystroň s.r.o., Ostrava
547/2017Dodávka tonerov136,73 EUR 22-09-2017Jozef Mihók CDT , Košice
548/2017Zmeny a doplnky ÚPN200 EUR 25-09-2017Ing. Martin Hudec
549/2017Dodávka čist.prostriedkov11,75 EUR 26-09-2017Perfect Distribution a.s., Kočovce
550/2017Vykonanie prieskumu trhu200 EUR 26-09-2017Erik Žufa, Poprad
551/2017OP - hromadný305,76 EUR 26-09-2017Štefan Lukáč, Veľká Ida
552/2017Oprava mraziaceho boxu - DS140 EUR 26-09-2017Kiss Ondrerj, Košice - Šaca
553/2017Vyúčtovanie stravných lístkov4743,2 EUR 29-09-2017DOXX - Stavné lístky , splo. S.r.o., Žilina
554/2017Odborná literatúra MŠ31,16 EUR 04-10-2017RABE s.r.o., Bratislava
555/2017Odborná literatúra MŠ41 EUR 04-10-2017RABE s.r.o., Bratislava
556/2017Napísanie žiadosti o dotáciu 480 EUR 04-10-2017XENON s.r.o., Čičarovce
557/2017Výkopové práce370 EUR 04-10-2017Jozef Lučai, Veľká Ida
558/2017Manipulačné práce135,96 EUR 04-10-2017DMSKBAU, Košice- Šaca
559/2017Výkopové práce Mš385 EUR 04-10-2017Veronika Lukáčová, Veľká Ida
560/2017Hygien. náter zdrav.stredisko318 EUR 04-10-2017Veronika Lukáčová, Veľká Ida
561/2017Rekonštrukcia budovy ŠKO577,42 EUR 04-10-2017Veronika Lukáčová, Veľká Ida
562/2017Parkovisko výtavba2244 EUR 04-10-2017Veronika Lukáčová, Veľká Ida
563/2017Rómsky festival - občerstvenie210,6 EUR 04-10-2017Veronika Lukáčová V. Ida
564/2017Realizácia verej.obstar.4182 EUR 04-10-2017ULTIMA RATIO s.r.o., Lipt. Mikuláš
565/2017Dodávka plynu 162 EUR 04-10-2017SPP a.s., Bratislava
566/2017Dodávka plynu1270 EUR 04-10-2017SPP a.s., Bratislava
567/2017Dodávka plynu56 EUR 04-10-2017SPP a.s., Bratislava
568/2017Terenne a výkopové práce - MŠ1200 EUR 04-10-2017Pavol Kulik TP - KOV V. Ida
569/2017Vývoz kontajnerov312 EUR 04-10-2017Pavol Kulik TP - KOV V. Ida
570/2017Telefonne služby282,43 EUR 04-10-2017Orange a.s., Bratislava
571/2017Výkony práčovne9,17 EUR 04-10-2017U.S.Steel SERVICES s.r.o., Košice
572/2017Telefonne služby116,68 EUR 04-10-2017Slovak Telekom a.s. Bratislava
573/2017OP - hromadný376,31 EUR 04-10-2017A.F.P. s.r.o., Veľká Ida
574/2017Refundácia mzdy182,34 EUR 10-10-2017U.S.Steel KE s.r.o., Košice
575/2017Zneškodňovanie odpadov109,56 EUR 10-10-2017U.S.Steel KE Košice
576/2017Advokátske služby360 EUR 10-10-2017JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov
577/2017Výkon funkcie technika PO a BT90,72 EUR 10-10-2017Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce
578/2017Prenájom kopírky47,16 EUR 10-10-2017Next Team s.r.o., Prešov
579/2017Prenájom kopírky13,44 EUR 10-10-2017Next Team s.r.o., Prešov
580/2017Prenájom kopírky19,34 EUR 10-10-2017Next Team s.r.o., Prešov
581/2017Prenájom kopírky25,88 EUR 10-10-2017Next Team s.r.o., Prešov
582/2017Dodávka elektriny70 EUR 10-10-2017VSE a.s. Košice
583/2017Výkopové práce 180 EUR 10-10-2017RJ TRADE s.r.o., Trstené pri Hornáde
584/2017Umelé kamenivo133,19 EUR 10-10-2017U.S.Steel KE Košice
585/2017Dodávka pohľadníc100 EUR 16-10-2017JES Košice s.r.o., Košice
586/2017OP - hromadný47,04 EUR 16-10-2017Gabriel Lukáč V. Ida
587/2017OP - hromadný47,09 EUR 16-10-2017Gabriel Lukáč V. Ida
588/2017Vodné a stočné14427,82 EUR 16-10-2017VVS a.s., Košice
589/2017Nájom mobil. Toaliet132 EUR 16-10-2017TOI TOI DIXI, Bratislava
590/2017Prečerpávanie vôd 480 EUR 16-10-2017KONTRAKT JMV Košice
591/2017Zriadenie web.aplikácie 1476 EUR 16-10-2017wbx s.r.o., Košice
592/2017Dodávka elektriny616,3 EUR 16-10-2017VSE a.s., Košice
593/2017Dodávka elektriny567,47 EUR 16-10-2017VSE a.s., Košice
594/2017Telefonne služby93,57 EUR 16-10-2017O2 Slovakia s.r.o., Bratislava
595/2017Výmena termostatu v NB63,84 EUR 16-10-2017PLYNS s.r.o., Kostoľ. Nad Hornádom
596/2017Hygien. potreby 70,8 EUR 16-10-2017ILLE PAPIER - service SK, Skalica
597/2017Alikvotné poistenie - traktor.príves6,52 EUR 16-10-2017KomunálNA poisťovňa Bratislava
598/2017Odvoz komunálneho odpadu 2490,12 EUR 16-10-2017KOSIT EAST s.r.o., Košice
599/2017OP - hromadný352,78 EUR 16-10-2017A.F.P. s.r.o., Veľká Ida
600/2017Oprava rozhlasu a bojlera180,48 EUR 16-10-2017KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida
601/2017Oprava VO426,96 EUR 16-10-2017KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida
602/2017Odvoz odpadu1787,78 EUR 16-10-2017Kosit a.s. Košice
603/2017Reprografia ÚPN obce180 EUR 16-10-2017URBAN STUDIO s.r.o., Košice
604/2017Úrazové poistenie MŠ12,39 EUR 25-10-2017Generali poisťovňa a.s., Bratislava
605/2017Vyúčtovanie stravných lístkov4039,2 EUR 30-10-2017DOXX - Stavné lístky , splo. S.r.o., Žilina
606/2017Pripojenie KC na kanaliz.1848 EUR 30-10-2017Pavol Kulik TP - KOV V. Ida
607/2017Toner MŠ78,22 EUR 30-10-2017Jozef Mihók COPYDATA SERVICE, Košice
608/2017Servisné prehliadky a opravy kotlov 532,8 EUR 30-10-2017Gabriel Volozsnai, Debraď
609/2017Telefonne služby286,44 EUR 30-10-2017ORANGE a.s., Bratislava
610/2017Výkon práčovne23,21 EUR 30-10-2017U.S.Steel s.r.o., Košice
611/2017Predaudit úč. závierky750 EUR 30-10-2017Ing. Žigmund Szathmáry, Košice
612/2017Dodávka um.kameniva243,31 EUR 30-10-2017U.S.Steel KE, Košice
613/2017Údržba CITROEN432,16 EUR 30-10-2017Repčoková AUREP Veľká Ida
614/2017Telefonne služby113,38 EUR 06-11-2017Slovak Telekom a.s., Bratislava
615/2017Odborná literatúra35,16 EUR 06-11-2017RAADE s.r.o., Bratislava
616/2017Odborná literatúra16,7 EUR 06-11-2017Marian Medlen - Javisdat, Bratislava
617/2017Výkony práčovne15,66 EUR 06-11-2017U.S.Steel Services s.r.o., Košice
618/2017OP - hromadný235,2 EUR 06-11-2017Štefan Lukáč V. Ida
619/2017Zneškodňovanie odpadov63,48 EUR 06-11-2017U.S.Steel KE s.r.o., Košice
620/2017Poistenie vozový park988,3 EUR 06-11-2017KomunálNA poisťovňa B. Bystrica
621/2017Kominárske práce60 EUR 09-11-2017Tirpák František, Kechnec
622/2017Dodávka plynu1270 EUR 09-11-2017SPP a.s. Bratislava
623/2017Dodávka plynu162 EUR 09-11-2017SPP a.s. Bratislava
624/2017Dodávka plynu56 EUR 09-11-2017SPP a.s. Bratislava
625/2017Advokátske služby360 EUR 09-11-2017JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov
626/2017Prevádzka kniž.-info. Systému66,39 EUR 09-11-2017Sloven.národ.knižnica Martin
627/2017Prenájom kopírky 23,44 EUR 09-11-2017Next Team s.r.o., Prešov
628/2017Prenájom kopírky13,44 EUR 09-11-2017Next Team s.r.o., Prešov
629/2017Prenájom kopírky47,16 EUR 09-11-2017Next Team s.r.o., Prešov
630/2017Výkon funkcie tech. PO90,72 EUR 09-11-2017Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce
631/2017Poistenie52,35 EUR 09-11-2017Generali poisťovňa a.s., Bratislava
632/2017Prečerpávanie vôd SNJ480 EUR 09-11-2017KONTRAKT JMV Košice
633/2017Vyúčtovanie vody-34,58 EUR 09-11-2017VVS a.s., Košice
634/2017Vyúčtovanie vody4,72 EUR 09-11-2017VVS a.s., Košice
635/2017Vyúčtovanie vody4,72 EUR 09-11-2017VVS a.s., Košice
636/2017Vyúčtovanie vody-1,57 EUR 09-11-2017VVS a.s., Košice
637/2017Vyúčtovanie vody7,86 EUR 09-11-2017VVS a.s., Košice
638/2017Dodávka elektriny1582 EUR 09-11-2017VSE a.s. Košice
639/2017Dodávka elektriny483 EUR 09-11-2017VSE a.s. Košice
640/2017Dodávka elektriny70 EUR 09-11-2017VSE a.s. Košice
641/2017Dodávka elektriny134 EUR 09-11-2017VSE a.s. Košice
642/2017Telefonne služby126,9 EUR 09-11-2017O2 Slovakia, Bratislava
643/2017Obrusy80 EUR 15-11-2017Vojtech Kuman Nivy 1463/7 Šaľa
644/2017Hygien. materiál93,6 EUR 16-11-2017ILLE - Papier Service SK Skalica
645/2017Dodávka elektriny721,24 EUR 16-11-2017VSE a.s. Košice
646/2017Odber kuch.odpadu ŠJ9,6 EUR 15-11-2017INTA
647/2017MŠ hračky212,2 EUR 23-11-2017Zábavné učení s.r.o., Uherský Brod
648/2017Stravné lístky deň dôchodcov2511,2 EUR 24-11-2017DOXX stravné lístky, Žilina
649/2017Vyúčtovanie stravných lístkov3935,02 EUR 28-11-2017DOXX stravné lístky, Žilina
650/2017Sanácia skládky - odpadu 59529,4 EUR 30-11-2017C& FALL FOZ Financial s.r.o.
651/2017Poistné úraz.skupinové32 EUR 30-11-2017Generali poisťovňa a.s., Bratislava
652/2017Telefonne služby288,5 EUR 30-11-2017ORANGE a.s., Bratislava
653/2017Opel zimné pneumatiky749,62 EUR 30-11-2017Mária Repčoková, V. Ida
654/2017Fabia údržba brzd352,49 EUR 30-11-2017Mária Repčoková, V. Ida
655/2017Odvoz odpadu2490,12 EUR 30-11-2017Kosit a.s., Košice
656/2017Odvoz odpadu3455,98 EUR 30-11-2017Kosit a.s., Košice
657/2017Čistenie kanalizácie SNJ838,46 EUR 30-11-2017KONTRAKT JMV, Košice
658/2017Členské 2018603,24 EUR 30-11-2017Združ. Miest a obcí SR, BRATISLAVA
659/2017Korzár predplatné258 EUR 30-11-2017Petit Press a.s., Bratislava
660/2017Verejná správa - prístup48 EUR 11-12-2017Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina
661/2017Odber kuch.odpadu ŠJ9,6 EUR 11-12-2017INTA s.r.o. Trenčín
662/2017Potraviny - obed OZ53,97 EUR 11-12-2017A.F.P., s.r.o. Veľká Ida
663/2017OP - hromadný70,56 EUR 11-12-2017Gabriel Lukáč, V. Ida
664/2017OP - hromadný23,52 EUR 11-12-2017Gabriel Lukáč, V. Ida
665/2017Prenájom pódia 200 EUR 11-12-2017Tolfi - SERVIS, Mokrance
666/2017Dodávka plynu162 EUR 11-12-2017SPP a.s., Bratislava
667/2017Dodávka plynu1270 EUR 11-12-2017SPP a.s., Bratislava
668/2017Dodávka plynu56 EUR 11-12-2017SPP a.s., Bratislava
669/2017Dodávka umelého kameniva226,21 EUR 11-12-2017U.S.Steel KE s.r.o., Košice
670/2017Zneškodňovanie odpadov88,32 EUR 11-12-2017U.S.Steel KE s.r.o., Košice
671/2017Prenájom kopírky47,16 EUR 11-12-2017Next Team s.r.o., Košice
672/2017Prenájom kopírky13,44 EUR 11-12-2017Next Team s.r.o., Košice
673/2017Prenájom kopírky24,84 EUR 11-12-2017Next Team s.r.o., Košice
674/2017Obecné noviny 2018135,2 EUR 11-12-2017INPROST Bratislava
675/2017Advokátske služby360 EUR 11-12-2017JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov
676/2017Výkon práčovne13,94 EUR 11-12-2017U.S.Steel Services s.r.o., Košice
677/2017Náplne do tlačiarne382,75 EUR 11-12-2017Jozef Mihók COPIDATA Services KE
678/2017Predplatné časopisy 68,76 EUR 11-12-2017Slov.pošta a.s., Banská Bystrica
679/2017Predplatné časopisy 61,2 EUR 11-12-2017Slov.pošta a.s., Banská Bystrica
680/2017Refundácia mzdy93,1 EUR 11-12-2017U.S.Steel KE Košice
681/2017Licenčný poplatok34 EUR 11-12-2017Danka Takáčová
682/2017Nákup umelého kameniva 53,41 EUR 11-12-2017U.S.Steel KE Košice
683/2017Dodávka elektriny666,22 EUR 11-12-2017VSE a.s., Košice
684/2017Výkon práčovne22,74 EUR 11-12-2017U.S.Steel Services s.r.o., Košice
685/2017Nájom pozemok507,77 EUR 11-12-2017SPF Bratislava
686/2017Hygienické potreby168 EUR 11-12-2017ILLE - Papier Service SK Skalica
687/2017OP - hromadný329,28 EUR 11-12-2017Štefan Lukáč V. Ida
688/2017Kontrola has.prístrojov 111,6 EUR 11-12-2017Vojtech Petrík Čečejovce
689/2017Soc. rakva LKS151,2 EUR 11-12-2017DZEVAN s.r.o., Prešov
690/2017OP - hromadný258,72 EUR 11-12-2017A.F.P. s.r.o., Veľká Ida
691/2017Oprava osvetl.zdrav.stredisko52,8 EUR 11-12-2017KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida
692/2017Oprava VO499,68 EUR 11-12-2017KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida
693/2017Tlačivá k DZN33,17 EUR 11-12-2017CARPRINT s.r.o., Nitra
694/2017Nákup stav.materiál 460,14 EUR 11-12-2017Dalibor Belušár DABE Košice - Šaca
695/2017Meracie vozidlo na zistenie poruchy225,14 EUR 19-12-2017VSD a.s. Košice
696/2017Refundácia mzdy186,2 EUR 19-12-2017U.S.Steel KE s.r.o., Košice
697/2017Dodávka elektriny70 EUR 19-12-2017VSE a.s., Košice
698/2017Združ. poistenie 1Q318,49 EUR 19-12-2017Prvá komun.poisťovňa NITRA
699/2017Výkon funkcie technika BO90,72 EUR 19-12-2017Ing. Gabriel Szabó Bartko, Čečejovce
700/2017Vyprac. Žiadosti o FP600 EUR 19-12-2017Region.rozvoj. Agentúra Šírava Pozdišovce
701/2017Oprava komunikácie Štad.ulica11976 EUR 19-12-2017DOMING s.r.o., Košice
702/2017Telefonne služby113,53 EUR 19-12-2017Slovak Telekom Bratislava
703/2017Činnosť stavebného dozoru1300 EUR 19-12-2017Ing. Ondrej Szaniszlo, Košice
704/2017Sprac.žiadosti o dotáciu588 EUR 19-12-2017EUROPROJECTS s.r.o.,Košice
705/2017Montáž vianočných výzdob1148,64 EUR 19-12-2017K&K Systems s.r.o., košice
706/2017Dodávka elektriny892,2 EUR 19-12-2017VSE a.s., Košice
707/2017Telefonne služby115,05 EUR 19-12-2017O2 Slovakia, Bratislava
708/2017Odvoz komunálneho odpadu 2490,12 EUR 19-12-2017KOSIT EAST s.r.o., Košice
709/2017Servis kotlov 2x161920 EUR 19-12-2017PLYNS s.r.o., Kostoľ. Nad Hornádom
710/2017Revízna a tlaková skúška120 EUR 19-12-2017Jozef Sviatko, Budimír
711/2017Dodávka čist.prostriedkov52,96 EUR 19-12-2017Perfect Distribution a.s. Kočovce
712/2017Parkovisko 2x16 bj201,5 EUR 19-12-2017Dalibor Belušár DABE Košice - Šaca
713/2017Mikuláš.balíčky MŠ135 EUR 19-12-2017Veronika Lukáčová , Cestice Dobogov
714/2017Refundácia mzdy47,4 EUR 19-12-2017ZŠ Veľká Ida
715/2017Nákup strav. Lístkov 4583,2 EUR 28-12-2017DOXX - Stavné lístky , splo. S.r.o., Žilina
716/2017OP - hromadný305,76 EUR 28-12-2017Štefan Lukáč V. Ida
717/2017Posypová soľ162 EUR 28-12-2017SCO Trade, s.r.o. Južná trieda 74, Košice
718/2017Dodávka elektriny682,24 EUR 28-12-2017VSE a.s., Košice
719/2017OP - hromadný258,72 EUR 28-12-2017A.F.P. s.r.o., Veľká Ida
720/2017OP - hromadný47,04 EUR 28-12-2017Gabriel Lukáč, Veľká Ida
721/2017OP - hromadný70,56 EUR 28-12-2017Gabriel Lukáč, Veľká Ida
722/2017Opravná FA-4,76 EUR 28-12-2017SPP a.s., Bratislava
723/2017Telefónne služby285,34 EUR 28-12-2017ORANGE a.s., Bratislava
724/2017Dodávka vody350,06 EUR 28-12-2017VVS a.s., Košice
725/2017Výkon práčovne31,07 EUR 28-12-2017U.S.Steel Services s.r.o., Košice
726/2017Výkon funkcie technika PO90,72 EUR 31-12-2017Ing. Gabriel Szabó Bartko Čečejovce
727/2017Telefonne služby114,26 EUR 31-12-2017Slovak Telekom Bratislava
728/2017Poplatok za vedenie účtu MCP75,78 EUR 31-12-2017Prima banka a.s. Žilina
729/2017Nájomné kopírky20,93 EUR 31-12-2017Next Team s.r.o., Košice
730/2017Spotreba vody11842,09 EUR 31-12-2017VVS a.s., Košice
731/2017Svietidlá VO445,44 EUR 31-12-2017INKOM s.r.o., Košice
732/2017Odvoz komunál. odpadu2517,91 EUR 31-12-2017KOSIT EAST s.r.o., Košice
733/2017Vložné vo výške spr.popl.290 EUR 31-12-2017Obec Beniakovce Košice
734/2017Refundácia mzdy93,1 EUR 31-12-2017U.S.Steel, s.r.o., Košice
735/2017Telefonne služby98,08 EUR 31-12-2017O2 Slovakia, Bratislava
736/2017Dodávka elektriny935,95 EUR 31-12-2017VSE a.s., Košice
737/2017Dodávka elektriny735 EUR 31-12-2017VSE a.s., Košice
738/2017Mimoriadny čl. príspevok417 EUR 31-12-2017MAS Bodva n/Bodvou
739/2017Čistenie kanalizácie 384 EUR 31-12-2017KONTRAK JMV Košice
740/2017Odber kuch. Odpadu28,8 EUR 31-12-2017INTA s.r.o., Trenčín
741/2017Oprava osvetlenia v ŠJ 175,44 EUR 31-12-2017KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida
742/2017Oprava prívodného kábla - SNJ542,78 EUR 31-12-2017KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida
743/2017Inštal.elektr.rozvodu - stará šatňa523,6 EUR 31-12-2017KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida
744/2017Oprava VO499,68 EUR 31-12-2017KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida
745/2017Oprava vypínača - AMBULANCIA52,8 EUR 31-12-2017KALA ELMONT s.r.o., Veľká Ida
746/2017Tlač zvozového kalendára208,8 EUR 31-12-2017MULTIPRINT s.r.o., Košice
747/2017Obecné noviny 2018 - tlač2268 EUR 31-12-2017MULTIPRINT s.r.o., Košice