Obecný úrad

Adresa:
Obecný úrad
Veľká Ida 42
044 55 Veľká Ida

E-mail: ouvida@stonline.sk

Starosta obce: MVDr. Július Beluscsák
Zástupca starostu: Ján Rontó

Poslanci a zároveň predsedovia komisií:

Komisia finančná a vonkajších vzťahov: Ján Rontó
Komisia školstva, mládeže a cezhraničnej spolupráce: Mgr.Kristián Szabó
Komisia výstavby a rozvoja obce: Mgr. Gabriel Lukáč
Komisia športu, verejného poriadku a rómske záležitosti: Juraj Hovan
Komisia sociálna: Ladislav Vereš
Komisia pre ochranu verejného záujmu: Jozef Žiga
Komisia kultúrna: Peter Nagy
Komisia pre správu časti obce Gomboš: Mgr. Vladimír Gladič
Komisia životného prostredia: Mgr. Silvia Galajdová


Úradné hodiny: Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 – 12:30
8:00 – 12:30
8:00 – 12:30
nestránkový den
8:00 – 13:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 17:00

Úradné hodiny starostu obce: Pondelok
Streda
14:00 – 16:00
14:00 – 17:00PREDNOSTA OBECNÉHO ÚRADU - Ing. Gabriel Lukács:+421 55 6992 616

EKONÓMKA OBCE - Ing. Zuzana Nehmanová:+421 55 6992 155

SEKRETARIÁT STAROSTU OBCE - Helena Rontóová : +421 55 6992 616

MATRIKA – Edita Theisová: +421 55 72 87 312

POKLADNÍČKA, KULTÚRNA REFERENTKA – Nikoleta Hajdučeková: +421 55 6992 155

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA – Alžbeta Majorošová: +421 55 6992 329

ÚČTOVNÍČKA OBCE - Klára Tirpáková: +421 948 115 885

REFERENT VONKAJŠÍCH VZŤAHOV A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - Tomáš Demko: +421 55 6992 329