OZ Veľká Ida

Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 07.12.2017

Hlasovanie poslancov na zasadnutí OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 07.12.2017

Prezenčná listina zo zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 07.12.2017

Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 09.11.2017

Hlasovanie poslancov na zasadnutí OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 09.11.2017

Prezenčná listina zo zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 09.11.2017

Zápisnica z 7. riadneho zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 11.09.2017

Hlasovanie poslancov na zasadnutí OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 11.09.2017

Prezenčná listina zo zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 11.09.2017

Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 29.06.2017

Hlasovanie poslancov na zasadnutí OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 29.06.2017

Prezenčná listina zo zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 29.06.2017

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 06.06.2017

Hlasovanie poslancov na zasadnutí OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 06.06.2017

Prezenčná listina zo zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 06.06.2017

Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 18.05.2017

Hlasovanie poslancov na zasadnutí OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 18.05.2017

Prezenčná listina zo zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 18.05.2017

Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 30.03.2017

Hlasovanie poslancov na zasadnutí OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 30.03.2017

Prezenčná listina zo zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 30.03.2017

Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 02.03.2017

Hlasovanie poslancov na zasadnutí OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 02.03.2017

Prezenčná listina zo zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 02.03.2017

Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 09.02.2017

Hlasovanie poslancov na zasadnutí OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 09.02.2017

Prezenčná listina zo zasadnutia OZ vo Veľkej Ide konaného dňa 09.02.2017