Materská škola

Adresa:
Hlavná 42
044 55 Veľká Ida


Tel: +421 55 699 22 19

Riaditeľka školy:
Tatiana Filipjaková

Vychovávateľky:
Zita Bodnárova
Mgr. Mária Trembecká
Anička Boháčová

Školník:
Daniel Staňo